ofiarny


ofiarny
ofiarny {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia, ofiarnyni, ofiarnyniejszy {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'zdolny do ofiar, poświęceń; pełen poświęcenia': {{/stl_7}}{{stl_10}}Ofiarny żołnierz. Ofiarne społeczeństwo. Ofiarna służba, interwencja. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'chętnie i szczodrze dający pieniądze, środki materialne na jakiś szlachetny cel': {{/stl_7}}{{stl_10}}Ofiarni darczyńcy. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'związany ze składaniem ofiar, przeznaczony do złożenia jako ofiara': {{/stl_7}}{{stl_10}}Ołtarz ofiarny. Stos ofiarny. Procesja z darami ofiarnymi. Uczta ofiarna.{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}kozioł ofiarny {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.